ASE_Logo

איס הנדסה (כרמל) בע"מ

תכנון וביצוע עבודות בינוי ותשתיות

מקפידים להפיק תועלת מאומנות הטכנולוגיות הקיימות בשוק

הצלחה בניהול וביצוע עבודות ייחודיות בענף הבניה והתעשייה
הדגשה בביצוע פרויקטים בתהליך מפורט ובאחריות מקיפה
עבודה מתבצעת בתיאום ותכנון מוקדם וברמת דיוק וגימור גבוהה

ASE

צוות המשרד

הפרויקטים שלנו

ניסיון, ידע ושירות

לחברה ציוד הנדסי והון עצמי המאפשר ביצוע עבודות בנייה בהיקפים המתאימים.

קמפוס חרוב
בניה פרטית
4 יח"ד יוקרה – הירקון 45 חיפה
קמפוס חרוב

החזון שלנו

יישום טכניקות הנדסיות ושיטות עבודה כדאיות מבחינות עסקיות המבטיחות מסירת פרויקטים איכותיים בזמן ובמסגרת התקציב.
שמירה על שירותי תמיכה ברמה גבוהה. טיפוח יחסי תקשורת הדדיים לטווח ארוך עם לקוחות, מהנדסים, מנהלי פרויקטים, קבלני משנה ,ספקים ונותני שירות.
לקיים ולתמוך בכל הסטנדרטים הגבוהים ביותר של איכות, בריאות, בטיחות וערכים אנושיים לכל חברי צוות.
הקפדה על עבודת צוות תוך כדי העצמה והכוונה תומכת לעובדים כדי לאפשר לכל אחד להביא את עצמו לידי ביטוי, העצמה, מקצועניות, יוזמה והתחדשות.

ASE_ASE_LOGO_ELEMENT

התעודות שלנו

לקוחותינו ממליצים

יצירת קשר

דילוג לתוכן